Tep., kob. Bratislava Vrakuňa

Keďže sme firma, ktorá sa zaoberá už dlho upratovacími službami v Bratislave Vrakuňi, je v našom záujme sa čo najviac zdokonaľovať. Využívame moderné stroje a vysoko účinnú chémiu. Práca odvedená našimi odborne zaškolenými pracovníkmi Bratislava Vrakuňa je vždy odvedená kvalitne a s čo najväčšou starostlivosťou. Záleží nám na tom, aby ste z našej práce mali pocit, že bola vykonaná na 100%. Od doby kedy firma A SERVIS LIPKA s.r.o. začala vykonávať metódu strojového, hĺbkového, chemického a dezinfekčného čistenie kobercov, máme taký pocit zakaždým, keď vyčistíme akýkoľvek koberec. Garantujeme Vám, že ak koberec nevyčistíme my, potom sa už vyčistiť nedá a je nutná jeho výmena. V žiadnom prípade neuplatňujeme metódu extrakčnú – nie je tak účinná a koberec je potom za veľmi krátku dobu opäť znečistený. Pre zákazníkov na nižšie uvedených miestach sme vykonávali servisné čistenie kobercov: Sládkovičova 29, 921 01 Piešťany … Studenohorská 30, 841 03 Bratislava – Lamač … Priečna 48, 924 01 Galanta … Jilemnického 27, 036 01 Martin … SNP 27, 940 60 Nové Zámky … Timonova 23, 040 01 Košice … Štefánikova 36, 020 01 Púchov … Madačova 28, 034 01 Ružomberok … Sokolovská 34, 066 01 Humenné … Záhradnícka 29, 812 44 Bratislava – Staré Mesto … Záhumenná 23, 851 10 Bratislava – Čunovo … Mateja Bela 31, 010 15 Žilina … Tomanova 1080, 83107 Bratislava – Vajnory … Hutnícka 33, 841 10 Bratislava – Devín … Horná 1651, 022 01 Čadca … Hlavná 41, 900 31 Stupava … Mlynské nivy 61, 821 09 Bratislava – Ružinov … Bernolákova 32, 901 01 Malacky