Čistenie, odstraňovanie grafitovNašťastie, dnes je už každá firma na trhu plná individualít a osobností, ktoré majú – okrem korporátnej filozofie – svoj vlastný názor a dokážu si za ním pevne stáť. Zdá sa vám tá veta trošku uletená? Verím ale, že len do chvíle, kým ju celú dopíšeme a dovysvetlíme.

Naša spoločnosť A SERVIS LIPKA je v otázke individualít vlastne rovnaká ako ostané, ale len okamihu, kým príde reč na graffiti. Niežeby všetci zamestnanci graffiti odsudzovali, no vždy sa do jedného zhodneme, že to, čo denne vidíme po stenách, múroch a fasádach budov, býva úbohé a vandalské.

Toto odmietavé stanovisko vyznie ešte silnejšie, keď povieme, že A SERVIS LIPKA je firmou, ktorá sa okrem iných služieb, venuje odstraňovaniu graffiti a prevencii ich vzniku. Takže nesúhlas so sprejerskými úletmi, akokeby – v istom zmysle – oberal zamestnancov o každodennú prácu. Našťastie, veci nikdy nebývajú čierne, biele, ba ani čiernobiele. čím na graffiti

Zhodneme sa na tom, že graffiti – v podobe, ako ho denne vnímame – je len póza niekoľkých ľudí, ktorí sa snažia zaujať inak, ako to dokážu tí rozumnejší. Spoločnosť A SERVIS LIPKA vie o tejto téme z prvej ruky, keďže s graffiti na fasádach a stenách pravidelne bojuje. Mnoho jej zamestnancov má graffiti rado, ale v umeleckom stvárnení, ktoré samotnému divákovi aj tvorcovi prináša oveľa viac, ako len pocit, že práve sledujú počmáranú stenu.

Takže, ako je to so vzťahom graffiti a našej firmy A SERVIS LIPKA naozaj? Podľa všetkých informácií je A SERVIS LIPKA považovaná za jedinú profi firmu u nás, ktorá zaručuje nielen vysokú kvalitu antigraffitovej metódy, ale aj najnižšiu cenu svojich služieb na trhu.
 Umývanie graffiti

 

Naša spoločnosť…

Naša spoločnosť likviduje graffiti, čistí steny fasády, realizuje ochranné nátery alebo antigraffiti nástreky. Navyše klientom ponúka originálny projekt  pod názvom Systém čistých budov. V podstatne ide o program účinnej prevencie, kvalitnej antigraffiti ochrany a schopností flexibilne odstraňovať novovzniknuté graffiti.

Hádam pár slov navyše, na krátke priblíženie tejto témy pre našich klientov. V prípade čistenia graffiti na materiáloch akými sú teraco, mramor, žula atď., môže agresívny sprej prenikať až do samotnej štruktúry fasády, čo nie je dobré. Jeho dokonalé a konečné odstránenie preto býva veľmi náročné, a v mnohých prípadoch sa ani celkom nepodarí.  

Na takto postihnutej ploche sa potom – aj po primárnom čistení – veľmi často zjavia fľaky alebo rôzne škvrny, ktoré sprejová farba zanechala. Jediným schodným a technicky realizovateľným riešením potom býva špecializovaná odborná firma, ktorá zvláda tento závažný typ poškodenia fasády alebo steny vyriešiť.  
Umývanie graffitov
Na tomto mieste snáď treba zdôrazniť, že v priebehu konkrétneho čistenia graffiti na tzv. štruktúrovaných omietkach alebo bežných fasádach, by sa malo zo strany zákazníka počítať s faktom, že napriek postupnému a veľmi opatrnému čisteniu sprejovej farby, býva čiastočne odstraňovaný aj pôvodný fasádny náter.

Postup pri tomto kroku tak býva nasledovný. Špecialista spoločnosti A SERVIS graffiti vyčistí až do podoby nejasnej, nekonkrétnej plochy. Potom toto miesto pretrie pripravenou farbou, ktorá sa vzhľadovo snaží maximálne podobať originálu.

V tejto súvislosti by malo zaznieť ešte jedno dôležité upozornenie. Ak zákazník z vlastnej iniciatívy, teda na vlastnú päsť, graffiti na fasáde len narýchlo pretrie farbou, ktorá sa podobá tej na fasáde, nevyriešil v podstate nič zásadné, skôr naopak.  

 

Takto zatretý obrázok…

Takto zatretý obrázok bude na ploche pomaly presvitať a onedlho ho prekvapený klient uvidí znovu, aj keď akoby rozmazaný, no zväčša ešte odpudivejší ako na začiatku. Zákazník svojím snaživým, ale nedomysleným konaním, tak len oddialil potrebu profesionáleho zásahu.

Aby sme pritom nezabudli. Odstraňovanie graffiti spoločnosť A SERVIS LIPKA realizuje iba pri vonkajších teplotách, ktoré neklesli pod 10 stupňov Celzia. Takže, ak klienta trápi v lete počmáraná stena, mal by zareagovať, čím skôr, pokiaľ ešte technológii praje počasie.

V dlhom zozname rôznych rád a poučení ako sa s graffiti vysporiadať, vystupujú najväčšmi odborné riešenia, predovšetkým – antigraffiti ochrana. Špeciálny, jedinečný náter nielenže účinne bráni sprejerom v radosti z nových obrázkov, ale celú ošetrenú plochu spoľahlivo ochráni aj pred bežným atmosférickým spadom.

odsttranovanie graffitov

Pre každodennú činnosť firmy A SERVIS je dôležitý už spomínaný projekt Systém čistých budov. Zákazníkom poskytuje urýchlené odstraňovanie graffitov spojené s nanesnením antigraffitového náteru. Na druhej strane tiež zabezpečuje servisnú údržbu novoznečistených plôch. V bežnej praxi sa tento model skvele osvedčil a vykazuje vysokú úspešnosť.

V prípade, že si klient nechá na stene, fasáde odstrániť graffiti a konkrétna plocha bude potom ošetrená antigraffiti náterom, bude prípadná likvidácia nového graffiti stáť zákazníka podstane menej ako prvotné čistenie. Automatickou zložkou tejto služby býva obnovenie antigraffiti náteru na zasiahnutej ploche.

Je teda jasné, že prevažnej väčšine starostí spojených s odstraňovaním graffiti môžeme predísť použitím kvalitnej antigraffiti ochrany. Tento moderný systém dnes reprezentuje najlepší technologický postup, ako sa zbaviť sprejerských výtvorov bez poškodenia pôvodnej farebnosti postihnutej fasády alebo steny.

 

Nanášanie anitgraffiti náteru…

Nanášanie anitgraffiti náteru tak prebieha nasledovne. Pri hladkých plochách sú položené zhruba 3 vrstvy náteru. Fasády so štrukturovaným povrchom, tie viac pórovité alebo nerovné, vyžadujú aplikáciu v počte šesť, ale až dvanásť opakovaní. Náter typu AGO môže firma A SERVIS LIPKA naniesť aj na oveľa špecifickejšie povrchy, napr. marmolit.

V prípade marmolitu býva účinná antigraffiti ochrana mimoriadne prospešná. Z fasády s marmolitovou úpravou, totiž býva technologicky takmer nemožné graffiti odstrániť. Klientovi preto ostáva len posledná voľba – nová vrstvu marmolitu. Samozrejme, tento spôsob stojí zákazníka kopec nervov, veľa času a celkom zbytočné, a pritom nemalé náklady.

odsttranovanie graffitov
Skvelým plus moderného antigraffiti náteru AGO je šanca aplikovať ho tiež na najrôznejšie povrchy. Výnimku tvoria predovšetkým do hladka leštené kovy, jednoliate sklenené plochy alebo polykarbonáty. Nanášanie AGO náteru má – podobne ako čistenie graffiti – jednu zásadnú podmienku, ktorou ostáva vonkajšia teplota.
Antigraffiti náter sa osvedčil hlavne pri budovách, ktoré bývajú vystavené útokom sprejerov najčastejšie. Môže ísť o stavby na okraji mesta, objekty stojace v priemyslených štvrtiach, rôzne stavebné prvky vyťažených ciest a frekventovaných cestných ťahov, mosty, podjazdy, ochranné steny, protihlukové bariéry a podobne.
Tieto oblasti bývajú sprejermi veľmi často a rady vyhľadávané, keďže naoko stoja mimo záujem skutočných vlastníkov, nebývajú dostatočne zabezpečné a strážené, resp. poskytujú dostatok možností ako naplniť predstavy graffiti komunity o vlastnej „tvorbe.“

 

V tejto súvislosti …

V tejto súvislosti je dôležité poznať aj ďalšiu informáciu. Ak bol na konkrétnej budove, či jej stene alebo fasáde, vykonaný firmou A SERVIS LIPKA špeciálny antigraffiti AGO náter, prípadne nástrek, spoločnosť takémuto zákazníkovi garantuje, že pokus o nové graffiti bude odstránený v termíne do štrnástich dní.

Koniec-koncov, ide o štandardnú súčasť Zmluvy o dielo medzi firmou a klientami z územia Českej republiky, Slovenska a Rakúska, čo drvivá väčšina zákazníkov príjma ako jedinečný a skvelý bonus, prispievajúci ku kvalite práce a komplexnosti služieb firmy A SERVIS.

Patrí sa zároveň dodať, že táto zákaznícky ústretová služba býva v konečnom dôsledku nespochybniteľným dôkazom, že klient a jeho maximálna spokojnosť s poskytovanými službami boli a sú pre spoločnosť A SERVIS LIPKA vždy na prvom mieste.

odsttranovanie graffitov

Včasné a účinné odstránenie graffitov je dôležité aj v spojitosti s prezentovaným firemným konceptom – Systém čistých budov. Samotný koncept sa na trhoch strednej Európy skutočne dobre ujal a dosahuje stabilne pozoruhodné výsledky. Firma A SERVIS má preto trvalý záujem na jeho úspešnom pokračovaní.

Z pohľadu praktických skúseností sa dá usudzovať, že ak sa nové graffiti začne odstraňovať urýchlene. A bez čakania, skupiny sprejerov prestanú mať záujem o svoje ďalšie pokusy. Napokon treba priznať, že tento druh zábavy nie je práve lacný. Keďže farby v spreji stoja nemalé peniaze a sprejer ich spravidla spotrebuje pomerne dosť.

Takže možno práve teraz nastal čas, aby sme si – aspoň v kocke – zopakovali postup a technológiu čistenia graffiti, ktorú na troch strednej Európy poskytuje spoločnosť Čistenie, odstraňovanie grafitov už vyše dvadsať rokov, a to k plnej spokojnosti svojich zákazníkov.

 

Po telefonickej dohode…

Po telefonickej dohode objednávky dostáva náš klient –  už o deň, či dva – presný popis celej zákazky, jej finančný rozpočet, detaily o termíne, čase a konkrétnom postupe. Ak zákazník s takýmto návrhom vysloví súhlas. Urobí firma A SERVIS všetko preto, aby bolo dané slovo dodržané, a to v každom smere.

Menšie odbočenie. Poniektoré konkurenčné firmy, ale aj klienti, dosť často spochybňujú ceny za naše poskytované služby s tým, že na trhu sa dajú predsa nájsť oveľa prijateľnejšie alternatívy. Otvorene povedané, ceny vo firme A SERVIS sú o niečo vyššie, ale s vysloveným A musí zaznieť aj dôležité B.

Firma každému svojmu zákazníkovi ponúka nielen špičkovú, praxou a použitím prevernú technológiu. Ktorá povrch fasády alebo steny nijako nepoškodzuje, ale zároveň celú plochu dokonale vyčistí a na dlhý čas precízne ochráni.

Špeciálny antigraffiti AGO náter je na našich trhoch unikátny a jeho vlastnosti nemajú priamu konkurenciu. A aby sme popritom všetkom nezabudli. Projekt firmy A SERVIS – Systém čistých budov – klientom zaručuje výnimočný, ústretový servis odstraňovania nového graffiti za zlomok pôvodnej ceny.

Početní klienti počas práce zamestnancov firmy A SERVIS LIPKA oceňujú. Okrem iných plusov – aj jedinečný prístup, s akým sa naši ľudia ku svojej práci stavajú. Prichádzajú a pracujú usmiati, dobre naladení, pripravení a sústredení. I to jasne svedčí o profile a firemnej kultúre našej upratovacej a čistiacej spoločnosti.

Zákazníkovi tak dokážu nielen odborne a nezištne poradiť. Ale k majetku klienta a okoliu budovy sa chovajú ohľadplne a s citom. A tak už na prvý pohľad tak býva zákazníkovi jasné, že u neho pracujú skutoční. A perfektne zohratí profesionáli, ktorí reprezentujú spoločnosť s vysokým štandardom a hrdosťou na svoje meno.

jak na graffitiA aký teda býva reálny…

A aký teda býva reálny postup firmy A SERVIS? Presne zvoleným chemickým prostriedkom odstránia zo stien a fasády všetky graffiti. Pričom ich títo špecialisti čistia tak dôkladne a intenzívne, že z nich v tomto procese urobia len akýsi nejasný, hmlistý tieň.

V druhom kroku vyčistenú plochu fasády opatrne prekryjú farbou, ktorá maximálne kopíruje pôvodný farebný odtieň fasády. Po náležitom vysušení stien na ich plochy nanášajú ochranný antigraffiti náter AGO. Jeho vrstva sa tak stane odolným, aj keď neviditeľným blokom brániacim sprejerom v ich nezmyselných pokusoch o tzv. street art.

Keď zamestnanci z firmy A SERVIS LIPKA so svojou prácou skončia, je jasné, že pre klienta pracovala spoločnosť. Ktorá nielenže dodrží dané slovo, ale splní do bodky všetky očakávania a predstavy zákazníka. Skrátka, graffiti odstraňovali skutoční odborníci, pre ktorých je maximálna spokojnosť klienta a reprezentácia dobrého mena firmy na prvom mieste.

Vďaka spoločnosti A SERVIS LIPKA a unikátnemu AGO antigraffiti náteru tak klient chápe,  že problém nového graffiti bude odteraz len v rukách špecialistov, pričom špičková metóda ochrany a čistenia predstavuje v tomto smere trvalú záruku a istotu.
čím na graffiti
Podobné skúsenosti s prácou našich odborníkov mal. Aj vlastník malého antikvariátu, ktorý v jedno ráno našiel vchod do svojho obchodu nevyberavo posprejovaný graffiti. Samozrejme, že všetko sme zvládli na výbornú, takže dnes vstup do antikvariátu vyzerá ako kedysi.  Aj preto nie je náhodou, že na webe si zákazníci môžu nájsť množstvo kladných recenzií. Poďakovaní, odkazov a referencií, ktoré majú jediného menovateľa – kvalitne odvedenú prácu firmy A SERVIS LIPKA.

Budeme nesmierne radi, ak nám bude v dohľadnom čase umožnené aj u vás odprezentovať naše firemné know-how. A dokázať tak, že meno našej spoločnosti je nefalšovaným nositeľom skutočnej profesionality, precíznosti a poctivej odbornej práce.