Hĺbkové čistenie kobercov

Naše čistenie kobercov prebieha metódou, ktorá zaručí dokonalý výsledok a to vďaka kotúčovému stroju a vysokovýkonnému vysávaču.  Nevyužívame extračnú metódu, ktorá je síce lasnejšia ale jej účinok je chabý. Po tomto čistení ostávaj koberec  mokrý a v mnohých prípadoch aj fľakatý. My si zakladáme na kvalitnom a hĺbkovom čistení, vďaka čomu vidíme na strane zákazníka spokojnosť.

Bližšie informácie nájdete TU

Ešte pre Vás vieme vykonať: dezinfekcia a čistenie kuchyne, hĺbkové čistenie a tepovanie kobercov, dezinfekcia a čistenie podláh a špár, výškové umývanie okien a skiel pomocou hydraulického ramena a plošiny, strhávanie a odstraňovanie reklamných polepov, banerov, akcií a fólií; čistenie fasád a a plášťov budov vo výškach, čistenie hál, umývanie a čistenie sendvičových stien a plášťov hál, budov, objektov, jednorázové hĺbkové upratovanie, čistenie a umývanie PVC podláh, odmastenie schodov, dezinfekcia kúpelne, upratovanie zábavného podniku, čistenie linolea, odmasťovanie dlažby, čistenie marmolea, odmasťovanie tlakovou vodou, jednorázové čistenie okien, odmasťovanie horúcou vodou, výškové práce – čistenie osvetlení, rozvodov VZT, klimatizácie vo výškach; impregnácia a očistenie podláh znečistené zatvrdnutým voskom, upratovanie domu po sťahovaní.

To a mnohé ďalšie pre Vás vieme zrealizovať aj na miestach:

Brezová 45/A, 974 05 Banská Bystrica – Kremnička … Staré Hory … Bánovce nad Bebravou … Rožňava … Turecká … Košice … Zvolenská cesta 3746/25, 974 05 Banská Bystrica – Iliaš … Hrochoť … Podkonice … Tulská 5340/29, 974 04 Banská Bystrica – Fončorda … Priechod … Lucatín … Tajovského 325/25, 974 09 Banská Bystrica – Podlavice … Gbely … Púchov … Dojč … Brusno … Salce … Bratislava … Podolínec … Cesta na amfiteáter 2728/1, 974 01 Banská Bystrica – Centrum … Cerin … Slovenská Ľupča … Magurská 6408/14, 974 11 Banská Bystrica – Sásová … Stará Ľubovňa … Senica … Nové Město nad Váhom … Nováky … Zvolen … Svidník … Topolčany … Hlohovec … Vranov nad Ťoplou … Malacky… Rožňava … Modra … Dunajská Streda … Trenčín … Žilina … Nové Město nad Váhom … Šahy … Brezno … Kysucké Nové Město … Velký Krtíš … Bratislava … Martin… Kremnica … Revúca … Martin … Uhorvec … Dolné Vestnice … Michalovce … Dvorníky … Žilina … Trebišov … Radošína … Kysucké Nové Město … Preselany … Trenčín …. Harmanec … Timravy 1126/12, 974 01 Banská Bystrica – Uhlisko … Drieňová … Dolná Mičiná … Zvolen – Západ … Stropkov … Poprad … Košice … Šahy …  Michalovce … Senica … Holič … Myjava … Nové Zámky … Zlaté Moravce … Nová Baňa … Michalovce … … Bratislava I … Topoľčany … Košice II … Ilava … … Bratislava Staré Mesto …Trebišov … Senec …Snina … Pezinok… Nové Město nad Váhom … Piešťany … Trnava … Galanta … Gelnica … Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen – Východ … Trenčín … Prešov … Š. Moyzesa 7883/39, 960 01 Zvolen – Západ … Bánovce nad Bebravou …. Snina … Zvolen … Nitra … Prešov … Senica … Levice …